Юридичні послуги міжнародного класу   •   Захист Ваших інтересів в Україні та у всьому світі   •   Київ +38 (050) 441 3615   •   Маріуполь +38 (0629) 410 144

Ми надаємо юридичні послуги з корпоративного права, трудового права, щоденної господарської діяльності, у тому числі:

 • правовий супровід створення бізнесу. Зокрема:
  • консультації щодо правової форми та режимів оподаткування підприємницької діяльності
  • розробка проектів статутів ТОВ, АТ та інших видів господарських товариств
  • реєстрація та реорганізація юридичних осіб
  • отримання ліцензій і дозволів
  • реєстрація представництв іноземних компаній
 • купівля - продаж бізнесу. Зокрема:
  • правовий аудит бізнесу (Due Diligence)
  • підготовка договорів купівлі продажу корпоративних прав та майна, представництво під час укладання відповідних угод
 • правовий супровід діяльності компаній. Зокрема:
  • підготовка локальних нормативних актів (положень про наглядову раду, ревізійну комісію, про виконавчий орган, порядок проведення загальних зборів товариства, правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про преміювання тощо),
  • розробка проектів господарських договорів
  • трудове право (розробка трудових договорів, шаблонів наказів по персоналу, представництво у трудових спорах в судах, тощо)
  • консультації стосовно перевірок фіскальних та правоохоронних органів
  • корпоративні відносини (зменшення або збільшення статутного капіталу, зміна складу учасників товариства (включення або виключення учасника, тощо)
 • нерухомість і будівництво
Монети і біткоін - зображення

Приклади наших справ

Супровід іноземних інвестицій у порти України

На замовлення однієї з провідних світових логістичних компаній наші юристи підготували юридичний висновок про можливість та процедуру створення процесінгової зони у вигляді технопарку на території одного із найбільших портів України, у тому числі будівництва на території порту терміналів для зберігання вантажів, митних ліцензійних складів (МЛС) та складів тимчасового зберігання (СТЗ).

Представництво інтересів роботодавця у спорі про поновлення на роботі звільненого працівника

Представництво інтересів українського державного підприємства у спорі про поновлення на роботі працівника, звільненого у зв’язку зі скороченням штату та виплатою йому компенсації за час вимушеного прогулу. Юристи МБЛС представляли інтереси клієнта у районному суді м. Маріуполя та апеляційному суді Донецької області, де їм вдалося довести обґрунтованість та законність звільнення працівника.

Супроводження надання позики українському підприємству іноземною компанією

Наші юристи надали юридичну підтримку вітчизняному позичальнику – логістичній компанії та іноземному позикодавцю (Республіка Кіпр) в оформленні позики в іноземній валюті. МБЛС розробила і погодила зі сторонами текст угоди про позику, а також підготувала необхідні документи та представила інтереси компанії- позичальника під час обов’язкової реєстрації договору в Національному банку України.

Захист інтересів промислового підприємства у податкових органах України. Представництво інтересів підприємства в банківській установі

Податкова інспекція повідомила підприємство про порушення валютного законодавства України у зв'язку з недопоставкою сплаченого підприємством імпортного товару. Відповідно до норм законодавства України податкові органи мають право стягнути з підприємства пеню за кожний день перевищення встановленого законодавством строку поставки сплаченого резидентом України та неодержаного ним у вказаний законодавством строк імпортного товару. Розмір фінансової санкції досягає вартості непоставленого товару. За підсумками проведених юристами МБЛС переговорів з банком, що обслуговує підприємство, зовнішньоекономічна операція була знята з банком валютного контролю в результаті чого небезпека накладення на підприємство фінансових санкцій була відвернена.

^
X