MBLS - стираємо кордони   •   Ваш юридичний радник в міжнародній торгівлі, перевезеннях і інвестиціях   •   Київ   •   Маріуполь   •   +38 (066) 265 0645

Працевлаштування українських моряків на роботу за кордоном

Людмила Мащенко - фото

Людмила Мащенко, партнер ЮФ «МБЛС»

З того часу, як Україна майже втратила свій морський торговельний флот, моряки змушені найматися на судна іноземних судновласників. Щоб працевлаштуватися за своєю кваліфікацією, моряки звертаються до крюїнгових компаній, які займаються посередницькою діяльністю з їх працевлаштування. З 1996 року держава регулює це питання.

Нещодавно, а саме 6 вересня 2010 року були затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Цей нормативний акт передбачає більш вимогливі умови для господарюючих суб’єктів, які займаються названою діяльністю. По-перше, однією з умов проведення зазначеної діяльності є дотримання встановленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України. Отже, посередник повинен забезпечити укладання трудового договору між моряком та роботодавцем – судновласником.

По-друге, передбачається легалізація документів, які підтверджують правовий статус іноземного роботодавця. Передбачені умови до укладання зовнішньоекономічного договору між посередником та іноземним роботодавцем. Зокрема, посередник повинен отримати від іноземного роботодавця копії документів про його реєстрацію та від діяльності, які мають бути засвідчені та легалізовані.

Передбачені вимоги і до трудового договору, проект якого повинен бути засвідченим роботодавцем. Трудовий договір має містити окрім реквізитів роботодавця та робітника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати, строку дії договору, також і умови соціального захисту (зокрема страхування). Також передбачені вимоги до колективного договору, який повинен отримати посередник від іноземного судновласника для укладання зовнішньоекономічного контракту.

Посередник (ліцензіат) зобов’язаний не стягувати з клієнтів будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва до отримання клієнтом завізованого іноземним роботодавцем трудового договору (контракту).

Цим же наказом був затверджений також Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов. Згідно із затвердженим Порядком контроль здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Встановлено порядок проведення перевірки, перелік питань, які перевіряються при проведенні планової перевірки та порядок оформлення результатів перевірки. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, визначається на підставі акта та є підставою для анулювання ліцензії. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов вважається:

  • відсутність у ліцензіата зовнішньоекономічного договору між ліцензіатом та іноземним суб’єктом господарюванням (роботодавцем);
  • відсутність у ліцензіата документів іноземного партнера, передбачених Ліцензійними умовами;
  • відсутність у ліцензіата копії документа, який підтверджує, що іноземний суб’єкт господарювання володіє судними чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічних договір передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян на судна іноземних власників;
  • відсутність у ліцензіата приміщення для провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
  • недотримання ліцензіатом установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва. До прийняття відповідного рішення за скаргою виконання рішення про анулювання ліцензії зупиняється. Крім того, рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене у судовому порядку. 

Слід зазначити, що нормативні акти, які регулюють діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, стали більш досконалими порівняно до чинних в 90-х роках. Але все ж і вони не забезпечують у повному обсязі прав та інтересів громадян України, зокрема українських моряків. По-перше, нормативний акт, що коментується, не включає вимог щодо апарату управління та персоналу крюїнгових компаній, які проводять діяльність з працевлаштування моряків. Тобто не береться до уваги специфіка роботи таких компаній, з урахуванням якої персонал повинен мати відповідні знання морського сектора економіки. По-друге, немає вимог до ліцензіата щодо вжиття заходів, які б по можливості забезпечували наявність у роботодавця засобів для захисту моряків від загрози бути залишеними в іноземних портах без засобів до існування.

Крім того, не передбачені вимоги до суб’єктів господарювання, що займаються посередницькою діяльністю з працевлаштування за кордоном, щодо забезпечення одержання моряком другого примірника трудового контракту. Практика засвідчує, що не завжди моряки його отримують. Відсутність у моряка трудового контракту позбавляє його можливості захищати свої права у випадку невиплати заробітної плати, у випадку травмування і таке інше. Також Ліцензійні умови надають альтернативу щодо необхідності надання для укладання зовнішньоекономічного контракту такого документу, як колективний договір. А саме – може бути надана довідка про те, що колективний договір не укладався. За таких обставин необхідно було передбачити включення до змісту трудового договору тих умов, які повинні бути в колективному договорі. Зокрема, вимоги щодо порядку надання іноземним роботодавцем компенсації найманому працівнику за повну або часткову втрату працездатності, компенсацію рідним на випадок смерті моряка або у випадку його роботи у зонах бойових дій.

Вбачається, що до розробки проекту Ліцензійних умов не залучалася Федерація морських професійних спілок України, яка знайома зі специфікою працевлаштування моряків. Безспірно вважаючи документ передовим, сподіваємося, що від буде вдосконалюватись.

Юридична газета №15 від 12.04.2011

^
X